Kancelaria Sukurs Radca Prawny Daniel Jurewicz


Daniel Jurewicz

Założyciel Kancelarii. 

Od 2010 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Zdał państwowy egzamin zawodowy uzyskując tytuł Radcy Prawnego (nr wpisu Gd-2466).

W pracy Radcy Prawnego wykorzystuje doświadczenie zdobyte w toku aplikacji, ale też doświadczenie z pracy w jednej z największych kancelarii radcowskich w Olsztynie. Przede wszystkim jednak korzysta z doświadczenia zdobytego w kilkuletniej pracy jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Prawo oraz Studiów Podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych - kierunek Rachunkowość przedsiębiorstw.

 

Partnerzy

25 0.023255109786987