Kancelaria Sukurs Radca Prawny Daniel Jurewicz

Jak obliczać bieg terminów w sądzie lub urzędzie?

Jak obliczać bieg terminów w sądzie lub urzędzie?

Nierzadko prawidłowe obliczenie biegu terminów w sądzie lub urzędzie może zdecydować o pozytywnym załatwieniu sprawy. 

Nietrudno o błąd przy wyliczaniu terminu do wykonania określonej czynności – dlatego ustawodawca uregulował sposób obliczania terminów w sprawach sądowych i urzędowych.
Jak łatwo się domyślić, terminy możemy liczyć w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach.

 

Termin liczony w dniach

 W tym przypadku istnieją dwie podstawowe zasady:

  1.  jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest określone zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło,
  2.  termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.

Przykład:
Listonosz doręczył nam 01 grudnia 2016 r. list z sądu, w którym sąd nakazuje nam uiścić opłatę za pozew w ciągu siedmiu dni.

W myśl powyższych zasad, pierwszym dniem biegu terminu nie będzie 01 grudnia, tylko 02 grudnia, a termin upłynie nam z końcem dnia 07 grudnia. Czyli ostatnim momentem zapłaty za pozew będzie godzina 23:59 dnia 07 grudnia, zaś godzina 00:01 dnia 08 grudnia będzie już przekroczeniem terminu.

W przepisach brak jest zasad dotyczących godziny nadania przesyłki – liczy się wyłącznie data stempla pocztowego lub data stempla w biurze podawczym sądu lub urzędu (jeśli składamy pismo osobiście).

 

Termin liczony w tygodniach, miesiącach lub latach

Przepis kodeksu zakłada, że „termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca”.

Najlepiej jednak przedstawić to na przykładzie:

Jeżeli w dniu 30 grudnia 2016 r. zwieramy  umowę pożyczki, w której zapisujemy, że zwrot pieniędzy ma nastąpić w ciągu dwóch miesięcy, to ostatnim dniem do zwrotu pieniędzy będzie 28 lutego 2017 r. (ostatni dzień lutego, bowiem w 2017 r. luty będzie miał 28 dni).

Gdybyśmy zawarli taka umowę również 30 grudnia 2016 r. (piątek) z zastrzeżeniem, że pieniądze mają być zwrócone w ciągu dwóch tygodni, to termin ten upływałby z końcem dnia 13 stycznia 2017 r. (dwa tygodnie później – również piątek).

Podobnie rzecz się ma do terminów oznaczonych w latach – należy jedynie pamiętać o zasadzie ostatniego dnia w przypadku miesięcy, głównie chodzi tu o luty i dni: 29, 30 i 31.

Przykład:

Termin wykonania umowy zawartej dnia 29 lutego 2016 r. na dwa lata upłynie z końcem dnia 28 lutego 2018 r.

 

Wyjątek:

Przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.
Ta zasada pozwala osobom, które obchodzą osiemnaste urodziny w dniu wyborów – oddać głos. Gdyby tej zasady w kodeksie nie było, głosować mogłyby osoby, które miały urodziny dzień przed wyborami. 


Ostatni dzień biegu terminu

Jeśli ostatni dzień biegu terminu przypada w sobotę to w według prawa cywilnego jest to termin wiążący, innymi słowy jest to ostatni dzień, w którym należy wykonać czynności, aby zachować termin. Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że sobota jest dniem pracującym. Tym samym, o ile sąd może być zamknięty i niemożliwe będzie osobiste złożenie pisma w biurze podawczym, o tyle konieczne będzie nadanie go na poczcie.

Inaczej rzecz się ma jeśli termin kończy się w sobotę, w którą akurat wypada dzień wolny od pracy np. 11 listopada – wówczas termin upływa dnia następnego (który nie jest dniem wolnym od pracy). Kontynuując przykład, gdyby termin upływał 11 listopada w sobotę, to z uwagi na powyższą zasadę ostatni dzień terminu nastąpiłby w poniedziałek 13 listopada, ponieważ 12 listopada jako niedziela jest dniem wolnym od pracy.

  

Według ordynacji podatkowej oraz prawa administracyjnego sobota jest dniem wolnym od pracy. Dlatego koniec terminu przypadający na sobotę przesuwa się na pierwszy dzień pracujący, który następuje po tej sobocie.

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

wszystkie niedziele oraz:

1 stycznia – Nowy Rok

6 stycznia – Święto Trzech Króli, obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku

Pierwszy dzień Wielkiej Nocy (tj. Niedziela wielkanocna, święto ruchome)

Drugi dzień Wielkiej Nocy (tj. Poniedziałek Wielkanocny, święto ruchome)

1 maja – Święto Państwowe (ustawa nie nazywa tego dnia "Świętem Pracy")

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (tj. w rocznicę uchwalenia Konstytucji w 1791 r.)

Pierwszy dzień Zielonych Świątek (tj. liturgiczne Zesłanie Ducha Świętego, święto ruchome

Dzień Bożego Ciała (tj. liturgiczna uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, święto ruchome)

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny (tę uroczystość liturgiczną wymienia ustawa; data ta jest zbieżna z przywróconym w 1992 r. Świętem Wojska Polskiego)

1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (tj. w rocznicę odzyskania niepodległości w 1918 r.)

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

 

Partnerzy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
26 0.11484599113464