Kancelaria Sukurs Radca Prawny Daniel Jurewicz

Otrzymałeś pismo od CEDGiF – „Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych i Firm” o konieczności uiszczenia opłaty za wpis?

Czy rzeczywiście musisz płacić?

Otrzymałeś pismo od CEDGiF – „Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych i Firm” o konieczności uiszczenia opłaty za wpis?

Wpis ten powstał na skutek sytuacji, która dotknęła mnie osobiście. Otóż, otrzymałem pismo od CEDGiF – Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych i Firm z siedzibą w Warszawie przy ul. Miedzianej 11/12.

W piśmie tym nadawca informuje mnie, powołując się na różne przepisy, że ogłoszenie wpisu w CEDGiF wymaga uregulowania fakultatywnej opłaty rejestracyjnej w wysokości 295 zł, w  terminie do 09.12.2016 r. W piśmie pojawia się również sankcja, bowiem niedokonanie płatności spowoduje brak wpisu działalności gospodarczej do „Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych i Firm”. Aby dopełnic całości, nadawca załącza do pisma druk do dokonania opłaty (skan pisma w załączeniu). 

Czytelniku, jeśli Ty również otrzymałeś taki dokument - nie daj się zwieśćNie musisz płacić żadnych kosztów z tytułu wpisu działalności do CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – tak prawidłowo nazywa się organ państwowy odpowiedzialny za rejestrowanie nowych firm, czyli podmiotów gospodarczych.

Zakładając działalność każdy przedsiębiorca zmuszony jest dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (oficjalna i jedyna nazwa tego rejestru). Nie można wykonywać działalności gospodarczej bez takiego wpisu. Niemniej, co szczególnie istotne wpis taki jest całkowicie darmowy. Nie ma żadnego przepisu, który nakładałby na przedsiębiorcę dokonanie opłaty.

 

 

Ministerstwo Rozwoju również przestrzega ogłaszając komunikaty

Ministerstwo Rozwoju uprzejmie przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna.

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne.

Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON.

MR nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne. Zalecamy przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. 

 

Podmiot nazywający się CEDGiF – „Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych i Firm”, ewidentnie wykorzystuje podobieństwo nazwy do oficjalnego i jedynego, publicznego rejestru, do którego należy dokonać wpisu, przy zakładaniu działalności.

Prawdą jest, że w piśmie jest mowa o fakultatywnej czyli dobrowolnej opłacie, ale niewprawny czytelnik może wystraszyć się, zwłaszcza, jeśli zobaczy kilka numerów artykułów czy paragrafów.

Muszę przyznać, że wyjątkowo perfidny jest autor wspomnianego pisma, bo wysłał je profesjonalnemu prawnikowi licząc na to, że uda się naciągnąć na swoją sztuczkę. Tym razem się nie udało, ale Państwa przestrzegam przed tego typu pismami. Jeśli mają Państwo chociaż cień wątpliwości, warto udać się do prawnika, który oceni taki dokument i powie, czy istotnie opłatę należy uiścić.

Już tylko na marginesie warto zauważyć, że próba pozyskania pieniędzy od przedsiębiorców w ten sposób może być potraktowana jak popełnienie przestępstwa oszustwa.

Przepis art. 286 § 1 kodeksu karnego jednoznacznie stwierdza: „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Niemniej ocenę i klasyfikację tego konkretnego przypadku przyjdzie mi zostawić prokuraturze.

radca prawny Daniel Jurewicz

Partnerzy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
25 0.10053515434265