Kancelaria Sukurs Radca Prawny Daniel Jurewicz

Ochrona pracownicy w ciąży, która jeszcze nie wie o swojej ciąży

Ochrona pracownicy w ciąży, która jeszcze nie wie o swojej ciąży

W ostatnim poście pisałem o kobietach w ciąży i ich ochronie w pracy. Zdarzają jednak sytuacje, że przez pierwsze tygodnie ciąży kobieta nie wie o swoim stanie. Słyszałem też o takich przypadkach, że nawet przez pierwszych kilka miesięcy kobiety nie były tego świadome (jest to możliwe z medycznego punktu widzenia). Dziś kontynuując temat ochrony pracownic w ciąży, chciałbym krótko wspomnieć o sytuacjach kiedy kobieta nie wie jeszcze, że jest w ciąży. Czy wtedy również przysługuje jej ochrona?

Prześledźmy kilka przypadków, jakie mogą się zdarzyć przy zatrudnieniu na czas nieokreślony.


Najpierw przypomnę ogólną kodeksową zasadę: pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży pracownicy, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy.

Takie uregulowanie jednoznacznie dotyczy stanu bycia w ciąży, a nie posiadania wiedzy na ten temat. Innymi słowy przepis nie mówinp.: „pracodawca nie może zwolnić pracownicy w ciąży tylko wtedy gdy ta o ciąży wie i o tym poinformowała” albo „tylko gdy pracodawca o ciąży pracownicy wiedział”.

Mając powyższe na uwadze można przewidzieć następujące sytuacje.

Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę z pracownicą w przypadku, gdy w dniu przekazania jej wypowiedzenia nie była ona w ciąży, natomiast była już w ciąży w dniu rozwiązania umowyWypowiedzenie, które otrzymała pracownica jest wadliwe i powinno być przez jej szefa cofnięte (naturalnie za zgodą pracownicy).
Warto tu wiedzieć, że takie wypowiedzenie jest w dalszym ciągu wadliwe, jeżeli ciąża ta skończy się poronieniem przed upływem okresu wypowiedzenia. Ponowne wypowiedzenie może nastąpić dopiero po powrocie jej do pracy.

W sytuacji, gdy pracownica zaszła w ciąże już po otrzymaniu wypowiedzenia, ale przed rozwiązaniem umowy, ale poinformowała swojego szefa o tym już po rozwiązaniu umowy o pracę, to takie rozwiązanie umowy jest niedopuszczalne.
Co powinien wówczas zrobić pracodawca?
Należy cofnąć wypowiedzenie i przywrócić pracownicę do pracy.

Zdarzają się też przypadki, że kobieta nieświadoma bycia w ciąży wypowiada umowę o pracę (albo rozwiązuje umowę na mocy porozumienia stron).
W takiej sytuacji prawo cywilne przychodzi z pomocą i daje możliwośćuchylenia się od skutków prawnych swojej wcześniejszej decyzji o odejściu z pracy. 
Innymi słowy - z punktu widzenia prawa cywilnego - pracownica złożyła (mądre zwroty) oświadczenie dotknięte wadą błędu. Oznacza to tyle, żegdyby wiedziała, iż jest w ciąży to nie oświadczyłaby pracodawcy, że rezygnuje z pracy.
Podobnie jak poprzednim przypadku, pracodawca powinien przywrócić pracownicę do pracy.

Muszę w tym miejscu uprzedzić ewentualne pytania - złożenie oświadczenia o odejściu z pracy, a następnie zajście w ciąże w okresie wypowiedzenia - nie daje możliwości przywrócenia do pracy. Jasne jest w tym przypadku, że nie można powołać się na błąd, bo w czasie wypowiadania umowy kobieta nie mogła wiedzieć o ciąży, bo zwyczajnie w niej nie była.

Powyższe regulacje generalnie dotyczą również wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Czyli wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i wprowadzenie w ich miejsce nowych.

W przyszłych wpisach wspomnę, o sytuacjach, gdy pracownica dostała wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę.

Partnerzy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
25 0.086661100387573