Kancelaria Sukurs Radca Prawny Daniel Jurewicz

Zakres usług

Świadczenie usług przez Kancelarię Sukurs obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych,
 • przygotowywanie ekspertyz i opinii prawnych,
 • kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych,
 • sporządzanie umów i pism procesowych,
 • zastępstwo procesowe (prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, polubownymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej),
 • przygotowanie dokumentacji prawnej,
 • zakładanie i rejestracja działalności gospodarczej,
 • bieżącą obsługę prawną biznesu, 
 • prowadzenie windykacji należności pieniężnych,
 • reprezentowanie w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych,

Specjalizacje:

 • prawo cywilne: przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych m.in. takich jak: umowa sprzedaży, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, umowa o dzieło, umowa pożyczki. Reprezentowanie Klienta w sprawach: o zapłatę, o bezpodstawne wzbogacenie, o odszkodowanie, o ustalenie istnienia stosunku prawnego lub prawa. Prawo cywilne obejmuje też sprawy z zakresy prawa rzeczowego m.in.: sprzedaży, posiadania nieruchomości, ustalanie treści ksiąg wieczystych, służebności, korzystanie z nieruchomości;

 • prawo rodzinne i opiekuńcze: doradztwo i reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących: rozwodów, alimentów, podziału majątku, rozdzielności majątkowej, władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, przysposobienia, ustalania kontaktów z dziećmi, kontaktów dziadków z wnukami, wykonywanie tych kontaktów, ustalenie miejsca pobytu dziecka;

 • prawo spadkowe: pomoc w ustaleniu kręgu spadkobierców, reprezentowanie Klientów w sprawach o nabycie spadku, dział spadku;

 • prawo pracy: reprezentacja zarówno pracodawców, jak i pracowników w sporach sądowych, sporządzanie opinii prawnych oraz bieżącego doradztwo w tematyce prawa pracy, formułowanie projektów umów z pracownikami (w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji i innych umów cywilnoprawnych związanych ze stosunkiem pracy), redagujemy projektów aktów wewnętrznych z zakresu prawa pracy (regulaminy, itp.), doradztwo w materii określania reguł wynagradzania kadry menedżerskiej oraz sporządzanie projektów dokumentów w tym zakresie (uchwały, regulaminów, umowy).

Partnerzy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
22 0.050755023956299